null

Zakończenia projektu "POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zakończenia projektu „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny” Fot. M. Fuhrmann
Zakończenia projektu „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny” Fot. M. Fuhrmann

12 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca projekt pt. „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”.

Program był zainicjowany i realizowany od stycznia 2018 r. przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy oraz Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 5 w Warszawie.

Projekt polegał na kompleksowym przeszkoleniu 27 uczniów SP 258 w zakresie zaawansowanego udzielania pierwszej pomocy. Obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne na fantomach do nauki RKO i defibrylatorze szkoleniowym oraz warsztaty, podczas których młodzież ćwiczyła swoje nowo zdobyte umiejętności w symulowanych zdarzeniach.

Bardzo ważną częścią tego projektu edukacyjnego były ćwiczenia CRASH 2018, które odbyły się 13 czerwca 2018 r. Zgodnie ze scenariuszem był to komunikacyjny wypadek masowy, w którym poszkodowanych było 45 dzieci oraz 5 osób dorosłych. Uczniowie z projektu wzięli aktywny udział w ćwiczeniach - to oni byli pierwszymi, przybyłymi na miejsce zdarzenia osobami i to oni wezwali pomoc i udzielali, ramię w ramię z profesjonalnymi służbami ratowniczymi pomocy poszkodowanym dzieciom. Ćwiczenia CRASH 2018 były ogromnym sukcesem zaangażowanych w nim uczniów oraz wszystkich służb ratowniczych i porządkowych.

Podczas uroczystego podsumowania uczniowie, którzy brali udział w projekcie pt. „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny” zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom oraz zaproszonym gościom, zdobyte podczas szkolenia, umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Następnie odbyła się projekcja filmu z ćwiczenia CRASH 2018.

Na zakończenie Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy – Pan Marek Kujawa wręczył dyplomy oraz upominki przeszkolonym uczniom oraz współrealizatorom projektu. Podziękowania otrzymali m.in. Pan Maciej Świątek – Naczelnik VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Pan Andrzej Mierzwicki – Dowódca Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 5 w Warszawie.

Realizacja projektu potwierdziła wartość kształcenia dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz udowodniły, jak znaczącą rolę mogą odegrać ochotnicy-ratownicy w zdarzeniach z dużą ilością poszkodowanych.

Materiał wideo z ćwiczeń "CRASH 2018"

[video: https://www.youtube.com/watch?v=lsTQybjNh1o&index=35&list=PL3Wddt9O4kIOXoZ6ivE2RXr6w79ekJUG-]

Zakończenia projektu „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny” Fot. M. Fuhrmann
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Zakończenia projektu „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny” Fot. M. Fuhrmann
Zakończenia projektu „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny” Fot. M. Fuhrmann
Zakończenia projektu „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny” Fot. M. Fuhrmann