null

Zakończenie pierwszego etapu ćwiczenia ewakuacji dzieci i młodzieży

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zakończenie pierwszego etapu ćwiczenia ewakuacji dzieci i młodzieży Fot. BBiZK
Zakończenie pierwszego etapu ćwiczenia ewakuacji dzieci i młodzieży Fot. BBiZK

W przedszkolach i szkołach na terenie dzielnicy Żoliborz realizowane były ćwiczenia ewakuacji osób z budynków. Próbne ewakuacje odbyły się już w Szkołach Podstawowych nr 65, 391, 392, Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego oraz w Przedszkolach nr 130, 247, 361.

We wszystkich ćwiczeniach, które odbyły się we wrześniu, aktywnie uczestniczyli pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania oraz Strażą Pożarną.

Ćwiczenia ewakuacji odbyły się zgodnie z obowiązującymi procedurami i w ocenie osób biorących w nich udział, zrealizowane były na wysokim poziomie organizacyjno-merytorycznym.

Zakończenie pierwszego etapu ćwiczenia ewakuacji dzieci i młodzieży