null

Zapraszamy do udziału w konkursie „112 – ten numer ratuje życie”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Baner konkursu pn. "112 ten numer ratuje życie".
Konkurs pn. "112 ten numer ratuje życie". Fot. BBiZK

Ogłaszamy konkurs literacki pn. „112 – ten numer ratuje życie”, skierowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych.

To już 4 edycja konkursu pn. „112 – ten numer ratuje życie” dzięki której co roku, promujemy wśród najmłodszych mieszkańców Warszawy wiedzę o tym, że Europejski Numer Alarmowy 112 wybieramy tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska.

Cel konkursu

Organizatorem konkursu pn. „112 – ten numer ratuje życie” jest miasto stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy.

Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci połączone z propagowaniem wiedzy na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112 oraz kształtowaniem prawidłowych postaw i właściwych zachowań w podejmowaniu decyzji podczas niesienia pomocy.

W codziennych sytuacjach numer alarmowy 112 to nie tylko zgłaszanie zagrożeń i rozmowa z operatorem, ale również zwiększenie świadomości społecznej wśród dzieci na skutki blokowania linii alarmowej oraz związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób potrzebujących pomocy.

Zasady konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie warszawskich szkół podstawowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. grupa 1 – uczniowie klas IV – VI;
 2. grupa 2 – uczniowie klas VII – VIII.

Placówki mogą zgłosić w każdej kategorii wiekowej po trzy prace z danej szkoły.

Kryteria pracy konkursowej

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • forma literacka – wiersz lub rymowanka;
 • temat – artystyczne przedstawienie wizji autora dotyczące Europejskiego Numeru Alarmowego 112, z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
 • napisana w formie wydruku komputerowego w języku polskim na kartce formatu A4;
 • składać się z co najmniej 8 wersów i nie więcej niż 16 wersów (nie więcej niż 1200 znaków);
 • może być wzbogacona ilustracją lub ilustracjami;
 • napisana samodzielnie przez jednego autora.

Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematyką Konkursu;
 • oryginalność przekazu;
 • język i ortografię;
 • pomysłowość i kreatywność w ujęciu tematu;
 • walory artystyczne m.in. kompozycja, estetyka pracy.

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. „112 – ten numer ratuje życie” i liczymy na Waszą kreatywność w przygotowaniu pracy konkursowej!

Jak zgłosić swój udział w konkursie?

Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają uczestnicy Konkursu w terminie do 12 stycznia 2024 r.:

 • w wersji papierowej na adres: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa;

lub

Niepełnoletni uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą jego rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną:

 • na karcie zgłoszeniowej,
 • w oświadczeniu o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez niepełnoletniego uczestnika konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody:

Zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród przekażemy dyrektorom szkół autorów zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych do 31 stycznia 2024 r.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Przewidujemy również wyróżnienia nagradzane upominkami.

W załączeniu regulamin wraz z oświadczeniami, które należy dołączyć do zgłoszenia.

Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112

Zakończenie konkursu połączone będzie z Międzynarodowym Dniem Numeru Alarmowego 112, które przypada 11 lutego. Przy tej okazji wyróżniamy również operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie , które działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Zadaniem operatorów jest odbieranie zgłoszeń oraz, w zależności od zasadności zgłoszenia, przekazywanie ich do odpowiednich podmiotów ratowniczych.

Plakat konkursu pn. „112 – ten numer ratuje życie”
Plakat konkursu pn. „112 – ten numer ratuje życie” |

 

 

Załączniki: