null

Zarządzanie kryzysowe ocenione na plus

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W internetowym wydaniu z 2 grudnia 2016 r. „Gazeta Wyborcza” oceniła dotychczasowe dokonania Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z zakresu najważniejszych dziedzin z życia miasta oraz projektów i punktów zwrotnych, które najbardziej zaważyły na prezydenturze. Działalność BBiZK została oceniona pozytywnie.

Autorzy przyjęli trzystopniową skalę ocen:  plus oznacza świetne wyniki, plus/minus - że mogłoby być lepiej, minus/plus - poniżej oczekiwań, minus - efekt fatalny.

Pozytywne oceny uzyskało przywrócenie miastu Wisły, poprawa jakości transportu publicznego, rozbudowa komunikacji rowerowej, wykorzystanie funduszy europejskich oraz w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - zarządzanie kryzysowe.

Więcej w artykule:

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,150427,21060685,swietne-dziesiec-lat-z-katastrofa-w-finale-czyli-dekada-rzadow.html#TRwknd