null

Zatrucia czadem - bądźmy ostrożni!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W nawiązaniu do apelu wojewody mazowieckiego skierowanego do prezydentów miast, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przypomina, że w okresie jesienno-zimowym co roku nasilają się przypadki zatrucia tlenkiem węgla (czadem).

Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

Apel ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństwa związanego z zatruciem tlenkiem węgla oraz przypomnienie zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (dymnych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zatrucie czadem objawia się: bólem i zawrotami głowy, uciskiem w skroniach, szumem w uszach, wymiotami oraz ogólnym osłabieniem organizmu. W przypadku, gdy dawka telenku węgla jest duża, następuje porażenie ośrodka odddechowego, bezdech i utrata przytomności, kóre prowadzą do szybkiej śmierci.

BBiZK zwraca się z apelem do warszawiaków o szczególną ostrożność w tym okresie.

Załączniki: