null

Zdrowo - rowerowo na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Chłopiec ubrany w kamizelkę odblaskową z napisem Bezpieczna Warszawa.
Piknik Zdrowo - rowerowo. Fot. BBiZK

Od kiedy można zdawać na kartę rowerową? Jakie jest obowiązkowe wyposażanie roweru? Kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika? W jaki sposób rowerzysta powinien sygnalizować skręt?

Odpowiedzi na te i inne pytania poznali uczestnicy pikniku „Zdrowo rowerowo” zorganizowanego na terenie stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10.

W imprezie zorganizowanej w dniu 23 kwietnia br. udział wzięli pracownicy delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola, na zaproszenie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy podczas cieszącego się popularnością pikniku „Zdrowo rowerowo” to już długoletnia tradycja.

Całe wydarzenie poświęcone było zdrowemu i bezpiecznemu stylowi życia. To okazja na udoskonalenie w praktyce swoich umiejętności rowerowych, na utrwalenie swojej wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym naciskiem na komunikację rowerową oraz na spędzenie miło wolnego czasu.

Praktyczne umiejętności jazdy na rowerze dzieci i dorośli mogli sprawdzić na specjalnie wytyczonym do tego celu torze, którego poszczególne sekcje weryfikowały koordynację ruchową i umiejętność sprawnego kierowania rowerem.

Wiedzę teoretyczną z bezpieczeństwa w ruchu drogowym sprawdzali pracownicy delegatury BBiZK w dzielnicy Wola. Urzędnicy przygotowali atrakcje i materiały dla wszystkich przybyłych. Dzieci uczestniczyły w quizach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach na drodze, chodniku dla pieszych czy ścieżce rowerowej, rozwiązywały krzyżówki oraz kolorowały obrazki. Poziom trudności pytań dobierany był do wieku uczestników. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, jak również uważnie słuchały, gdy urzędnicy uzupełniali ich wiedzę. Dorośli zaś mieli możliwość zapoznania się z założeniami programu „Bezpieczne osiedle” i otrzymali ulotki związane z bezpieczeństwem. Pracownicy delegatury BBiZK zachęcali przybyłych do zaangażowania się w program i wspólne dbanie o bezpieczeństwo w swojej okolicy.

Uczestnikom pikniku staraliśmy się przekazać następujące zasady:

  • Chroń siebie – załóż kask, ochraniacze oraz kamizelkę odblaskową
  • Dbaj o bezpieczeństwo dzieci. Dzieci do 10 r.ż. oraz powyżej, te które nie posiadają karty rowerowej, mogą jeździć rowerem tylko i wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.
  • Zadbaj o obowiązkowe wyposażenie roweru.
  • Zachowaj bezpieczną odległość od innych uczestników ruchu drogowego.
  • Skup się na drodze, wyjmij słuchawki z uszu.
  • Chcesz skręcić, zasygnalizuj to.
  • Pamiętaj i zwróć uwagę! na miejsca, w których należy ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Pracownicy delegatury apelowali do uczestników pikniku, aby dla swojego bezpieczeństwa oraz innych uczestników ruchu drogowego zakładali kaski, ochraniacze oraz odblaski. Podkreślali jak ważne jest zadbanie o to, żeby być dobrze widocznym na drodze. Dzięki gadżetom ufundowanym przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a młodzi mieszkańcy stolicy chętnie brali udział w zmaganiach o nagrody. Uczestnicy otrzymali odblaski, kamizelki, plecaki oraz książki.

Miasteczko Ruchu drogowego, a na min dorosłych oraz dzieci jeżdżacy na rowerach.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Na stole leżą odblaski, kamizelki ksiązki, na krześle wywieszona kamizelka Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Pracownicy delegatury BBiZK w dzielnicy Wola rozmawiaja z uczestnikami pikniku i rozdają gadżety odblaskowe.
Pracownicy delegatury BBiZK w dzielnicy Wola rozmawiają z najmłodszymi uczestnikami pikniku.
Pani Kierownik delegatury BBiZK w dzielnicy Wola wręczajaca uczestnikom pikniku gadżety.