null

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Policjant kierujący ruchem.

Z dniem 1 czerwca 2021 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące kierowców i pieszych w ruchu drogowym.

Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory oraz wprowadzenie konkretnego, dającego się wyznaczyć, minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową.

Dla pieszych

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeńswo przed pojazdem. Pieszy ma również pierwszeństwo w momencie wchodzenia na przejście, z wyłączeniem tramwaju. Jest on również zobowiązany zachować szczególną ostrożność w momencie wchodzenia i przechodzenia przez przejście lub torowisko. 

Korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na przejściu dla pieszych będzie zabronione podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Dla pojazdów i kierujących pojazdami

Zmiany w udzielaniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych obejmuje ww. zmiany oraz konieczność zmniejszenia prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu.

Zupełnie nową sytuację będzie wprowadzenie minimalnego odstępu między pojazdami poruszającymi się po autostradzie lub drodze ekspresowej. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten w metrach obejmować ma odległość nie mniejszą niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. W praktyce oznaczać to będzie, że w przypadku poruszania się prędkością 120 km/h wymagana będzie odległość przynajmniej 60 metrów między pojazdami. Przepisu tego nie będzie się stosować podczas manewru wyprzedzania.

Zmiany ujednolicają również dopuszczalną prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym, która wynosić będzie 50 km/h – bez dotychczasowego rozróżnienia dopuszczalnej prędkości w zależności od godziny (między 23:00 a 05:00 prędkość ta obecnie jest podwyższona do 60km/h). Wyjątkiem będzie strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi i nadal będzie wynosić 20 km/h.

Zmian jest dużo i potrzeba czasu, aby zaznajomić się z nimi wszystkimi i wprowadzić je do swojej codziennej praktyki. Miejmy na uwadze, że w momencie wejścia w życie nowych regulacji prawnych, ich respektowanie będzie weryfikowane przez policjantów pełniących służbę na drogach Warszawy. Zgodnie z ogólną maksymą prawa, nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności stosowania się do nich, dlatego warto już teraz skrupulatnie zapoznać się ze wszystkimi zmianami.