Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Dofinansowanie Straży Pożarnej

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 17 Marca, 2021 - 10:43, psykus

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, gościom i turystom stolicy samorząd warszawski od wielu lat corocznie ponosi znaczne nakłady finansowe na bezpośrednie wsparcie Państwowej Straży Pożarnej. W latach 1999-2020 na ten cel przekazano łącznie 177 295 293 zł.

Dofinansowanie Straży Pożarnej. Fot. BBiZK Dofinansowanie Straży Pożarnej. Fot. BBiZK

W latach 2007-2020 Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowało Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy kwotą 115 061 143 zł. za którą:

Zakupiono lub dofinansowano m.in.:

1)      samochody specjalistyczne, w tym m.in.:

 • żuraw samojezdny,
 • mobilne laboratorium rozpoznania skażeń CBRN,
 • 2 drabinopodnośniki,
 • 2 drabiny mechaniczne,
 • 7 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 • 12 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 • 2 samochody gaśnicze z autopompą,
 • ciężki samochód ratownictwa technicznego z wyposażeniem,
 • ciężki samochód pożarniczy wsparcia medycznego,
 • samochód pożarniczy wsparcia medycznego z wyposażeniem,
 • 12 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych,
 • 7 samochodów operacyjnych,
 • 7 samochodów techniczno-rozpoznawczych,
 • 6 lekkich samochodów kwatermistrzowskich,
 • 2 samochody pod zabudowę pojazdu ratownictwa wysokościowego oraz dowodzenia i łączności; 

2)      kontenery z wyposażeniem:

 • kwatermistrzowskim do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych z wyposażeniem dla 60 osób poszkodowanych,
 • oświetleniowym do oświetlenia terenu akcji ratowniczych wraz z nośnikiem kontenerowym,
 • proszkowym pod zabudowę agregatu proszkowego GP-3000 do gaszenia cieczy i gazów palnych,
 • przeciwpowodziowym,
 • dekontaminacyjnym;

3)      dwa zestawy sprzętowe do akcji przeciwpowodziowych, składające się z:

 • 2 zautomatyzowanych ładowarek do piasku, agregatów zasilających, podajników taśmowych piasku,
 • minikoparki – do wykonywania prac ziemnych i wspierania obsługi urządzenia do napełniania worków z piaskiem,
 • 4 quadów z przyczepami;

4)      3 łodzie ratownicze;

5)      skuter wodny;

6)      3 mobilne symulatory zagrożenia pożarowego - domki edukacyjne;

7)      55 aparatów ochrony dróg oddechowych;

8)      3 namioty sztabowe z wyposażeniem;

9)      26 skokochronów;

10)   5 pomp pożarniczych;

11)   374 000 sztuk worków do piasku;

12)   materiały medyczne do toreb medycznych.

 

Ponadto, sfinansowano lub dofinansowano m.in.:

1)         budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19 w dzielnicy Białołęka;

2)         budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7 w dzielnicy Targówek;

3)         rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej (zabytkowy budynek Warszawskiej Straży Ogniowej z 1878 roku) na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 w dzielnicy Praga-Północ;

4)         budowę łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 w dzielnicy Praga-Północ;

5)         budowę dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w JRG nr 13 przy ul. Strażackiej 141 w dzielnicy Rembertów;

6)         budowę drogi dojazdowej do budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Chrościckiego 76 w dzielnicy Włochy;

7)         przebudowę zaplecza technicznego KM PSP przy ul. Domaniewskiej 40 w dzielnicy Mokotów;

8)         przebudowę stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania ich do wymogów ochrony środowiska;

9)         modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1 w dzielnicy Śródmieście;

10)       remont strażnicy JRG nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91 w dzielnicy Bielany;

11)       remont strażnicy JRG nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 w dzielnicy Bemowo.

12)       modernizację placu manewrowego w JRG nr 6;

13)       wydatki bieżące, w tym m.in. zakup materiałów i sprzętu specjalistycznego, naprawę i konserwację sprzętu specjalistycznego;

14)       2 921 dodatkowych 24h dyżurów strażaków.