Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 5 Października, 2017 - 12:21, mfuhrmann

Już 50 wyróżniających się w służbie stołecznych policjantów otrzymało w tym roku nagrody pochodzące z budżetu m.st. Warszawy.

Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki Fot. R. Motyl Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki Fot. R. Motyl

Wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich nagrodzeni policjanci realizowali zadania z zakresu kontroli ruchu drogowego wynikające z art. 129d ustawy Prawo o ruchu drogowym i przeciwdziałali naruszeniom przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi samochodów ciężarowych, powodujących uszkadzanie lub niszczenie drogi, jej zanieczyszczanie lub zaśmiecanie.  

- Po raz kolejny Warszawa nagradza najlepszych policjantów – powiedziała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Dzięki waszej sumiennej i ofiarnej pracy warszawiacy mogą czuć się bezpiecznie.

 - Warszawa to teren wielkich inwestycji, a co się z tym wiąże obecność bardzo ciężkich samochodów na jej ulicach – powiedział Tomasz Dombi, wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich. – Gdy są przeciążone lub załadowane nieprawidłowo bardzo niszczą nawierzchnię. Ubytki i spękania są powodem nadprogramowych remontów, a to dla miasta oznacza wysokie koszty.

5 października zostało nagrodzonych 17 policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na łączną kwotę 31 300 zł (średnia nagroda pieniężna wyniosła 1841 zł).  

- Kontrolując ciężkie pojazdy zwracamy uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo – powiedział mł. inspektor Krzysztof Bujnowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KSP – Gdy samochód jest przeciążony to źle działają hamulce – a to jest już zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

Nagrodzeni przez m.st. Warszawę policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji działali na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki ich ponadstandardowo wykonywanej pracy skutecznie przeciwdziałali naruszeniom prawa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyniając się do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych oraz ich tragicznych skutków. W trudnych sytuacjach podejmowali również czynności usprawniające ruch drogowy na ulicach Warszawy.

W latach 2007-2017 miasto stołeczne Warszawa przekazało na rzecz Komendy Stołecznej Policji środki finansowe w łącznej wysokości 160 611 005 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne, staż adaptacyjny wstępujących do służby policjantów, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy policji.