Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa COP 19

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 1 Marca, 2013 - 15:38,

Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odwiedzili przedstawiciele Sekretariatu Konferencji Ramowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Zmian Klimatu COP 19 (UNFCC-COP19).

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa COP 19 fot. Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa COP 19

Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odwiedzili przedstawiciele Sekretariatu Konferencji Ramowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Zmian Klimatu COP 19 (UNFCC-COP19), która przeprowadzona zostanie w Warszawie, w dniach 11-22 listopada 2013 r. Delegacja pod przewodnictwem Salwy Dallalah, Koordynatora Konferencji, spotkała się z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy. W spotkaniu poświęconym przygotowaniom do COP 19, uczestniczyli także: Agnieszka Kozłowska – Korbicz, Koordynator z ramienia Ministerstwa Środowiska i Paweł Wasilewski – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych

Gospodarzami spotkania byli przedstawiciele władz Miasta: Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Jarosław Jóźwiak – Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta. Omówiono stan przygotowań do 19 edycji największego i najważniejszego politycznego szczytu klimatycznego na świecie oraz wskazano główne obszary, na których w najbliższym czasie skupią się prace.

Goście z UNFCC zapoznali się także z organizacją i funkcjonowaniem Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, w tym wykorzystywanych tam systemów teleinformatycznych oraz monitoringu miejskiego. Przedstawiciele Biura omówili również sposób realizacji obsługi numerów alarmowych w Polsce.

Przedstawicielami ONZ biorącymi udział w spotkaniu byli: Salwa Dallalah – Koordynator Konferencji UNFCC, Bruno Henn – Szef Ochrony UNFCC a także John M. Kiarie, Bernardo Buchner i Sanai Padmanashan.