Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Imprezy masowe

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 20 Stycznia, 2020 - 08:45, admin

Imprezy masowe mogą mieć charakter imprezy artystyczno-rozrywkowej lub imprezy sportowej.

Impreza masowa - mecz piłki nożnej

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:

a)  na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000,

b)  w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

 

Masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a)  stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b)  terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000.

 

Mecz piłki nożnej to masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000.

Impreza masowa podwyższonego ryzyka to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej "organem", jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w Urzędzie m.st. Warszawy opracowany został formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie miasta stołecznego Warszawy należy kierować na adres:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd m.st. Warszawy
ul Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się również w poradniku internetowym, pod adresem:

https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-zezwolenia-na-przeprowadzenie-imprezy-masowej

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – imprezy masowe  

 

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dane adresowe:
Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: (022) 443 11 20
fax: (022) 443 11 22

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadznie imprezy masowej
  (plik: zal_zk-01-01_wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_przeprowadzenie_imprezy_masowej.pdf, rozmiar pliku: 71.42 KB)
  Download
 2. 2.
  Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst ujednolicony 2020)
  (plik: ustawa_o_bezpieczenstwie_imprez_masowych_dz._u_z_2019_r._poz.2171.pdf, rozmiar pliku: 517.82 KB)
  Download
 3. 3.
  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - imprezy masowe
  (plik: klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_imprezy_masowe.pdf, rozmiar pliku: 101.31 KB)
  Download
 4. 4.
  Oświadcznie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  (plik: 4_oswiadczenie_przetwarzanie_danych_osobowych_imprezy_masowe.docx, rozmiar pliku: 13.12 KB)
  Download
 5. 5.
  Rzporządzenie Rady Misnistrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związ
  (plik: dziennik_ustaw_poz._2316_z_21.12.2020.pdf, rozmiar pliku: 428.57 KB)
  Download