Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Niebezpieczne oraz szkodliwe substancje

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 22 Maja, 2017 - 11:42, kstajszczak

• Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi. • Podział materiałów niebezpiecznych. • Jak postępować w przypadku uwolnienia się do otoczenia substancji szkodliwych.

Niebezpieczne oraz szkodliwe substancje


Uwolnienie do środowiska niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych, ich pierwiastków, związków, mieszanin. 

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi.
 • nie zbliżaj się do przedmiotów z symbolami informującymi
  o szkodliwej zawartości;
 • nie dotykaj, nie otwieraj pojemników, które mogą zawierać szkodliwe substancje.
Jak się je dzieli.
 • chemiczne;
 • biologiczne;
 • radiacyjne.
Jak postępować w przypadku uwolnienia się do otoczenia substancji szkodliwych.
 • zachowaj spokój;  
 • jeśli jesteś na zewnątrz udaj się do najbliższego budynku; 
 • słuchaj oficjalnych komunikatów i postępuj zgodnie z ich treścią; 
 • zabezpiecz okna i drzwi; 
 • zabezpiecz wszelkie otwory (wentylacje, przewody kominowe); 
 • jeśli jesteś w samochodzie, zamknij okno, wyłącz nawiew
   i klimatyzację, włącz radio i słuchaj komunikatów.

Pamiętaj: stosuj się do poleceń prowadzącego akcję ratowniczą

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

http://www.wios.warszawa.pl/ 

http://paa.gov.pl/