Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Pożar

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 22 Maja, 2017 - 11:27, kstajszczak

• Jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru. • Jak ograniczyć możliwości powstania pożaru w domu. • Jak postępować, kiedy zauważymy pożar.

Pożar 

Ogień towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Trudno, więc sobie wyobrazić funkcjonowanie człowieka bez ognia. Jednak, gdy ogień wymknie się spod kontroli, staje się groźnym żywiołem – przekształca się w pożar. Pożary nieodwracalnie niszczą efekty ludzkiej działalności. Stanowią również śmiertelne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

 

 Jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru.

Wyposaż swój dom w:

 • detektory tlenku węgla i gazu; 
 • detektory dymu; 
 • gaśnice proszkowe; 
 • koce gaśnicze.
 Jak ograniczyć możliwości powstania pożaru w domu.
 • sprawdzaj regularnie działanie instalacji elektrycznej oraz sprzętów domowych; 
 • nie włączaj zbyt wiele odbiorników do jednego obwodu elektrycznego;
 • nie używaj otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych;
 • regularnie sprawdzaj domowe źródła ogrzewania.

Pamiętaj, aby zapoznać członków rodziny z usytuowaniem oraz sposobem wyłączania głównych wyłączników energii elektrycznej, bezpieczników elektrycznych, zaworu instalacji gazowej

Jak postępować, kiedy zauważymy pożar.
 • spróbuj ugasić pożar w zarodku;
 • nie próbuj gasić pożaru, którego nie jesteś w stanie opanować;
 • opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników, jeśli zdążysz, dokumenty oraz przyjmowane leki;
 • powiadom w miarę możliwości wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwij Staż Pożarną, tel. nr  998 lub 112. 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

http://www.straz.gov.pl/