Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Poradnik pożądanych zachowań

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 10 Maja, 2017 - 12:45, kstajszczak

Poradnik pożądanych zachowań to syntetyczne informacje dla mieszkańców o sposobach przygotowania i zachowania się w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń (powódź, pożar, burza, zanieczyszczenie powietrza, akty terroru) oraz przygotowania do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie stanu zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Burza

 • Jak przygotować się do zbliżającej się burzy.
 • Poprawne zachowanie podczas burzy.
 • Jak postępować podczas opadów gradu oraz występienia porywistego wiatru.
 • Co należy zrobić po ustąpieniu burzy.

Pożar

 • Jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru.
 • Jak ograniczyć możliwości powstania pożaru w domu.

Powódź

 • Jak przygotować się i postępować w sytuacji powodzi.
 • Jak postępować po wystąpieniu powodzi.

Niebezpieczne oraz szkodliwe substancje

 • Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi.
 • Podział materiałów niebezpiecznych.
 • Jak postępować w przypadku uwolnienia się do otoczenia substancji szkodliwych.

Smog

 • Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekraczanie norm jakości powietrza.
 • Środki ostrożności.
 • Zalecenia oraz zakazy.

Zagrożenie atakiem terrorystycznym

 • Co może wskazywać na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym.
 • Sposób postępowania w przypadku potencjalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym.
 • Jakie informacje należy przekazać, powiadamiając Policję o zdarzeniu.
 • Postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego z użyciem urządzeń wybuchowych.
 • Jak postępować w przypadku znalezienia się w otoczeniu prowadzonej operacji antyterrorystycznej.

Grypa pandemiczna

 • Jak chronić siebie i bliskich.
 • Jak przygotować się na wypadek pandemii.
 • Jak postępować w przypadku wystąpienia pandemii grypy.

Choroby zwierzęce/ ptasia grypa/ afrykański pomór świń

 • W jaki sposób ludzie mogą się zarazić wirusem ptasiej grypy.
 • Jakie działania należy podjąć przy stwierdzeniu ASF u świń.
 • Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF.
 • Co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze dzika.
 • Postępowanie z zakażonymi/ padłymi zwierzętami.

Alarmowanie i ostrzeganie

 • Sygnały alarmowe.
 • Komunikaty ostrzegawcze.
 • Postępowanie po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Jak przygotować się na ewentualne zagrożenie

 • Plecak Bezpieczeństwa.
 • Zapasy żywności.
 • Listy kontrolne.

Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy