Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Powódź

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 22 Maja, 2017 - 11:31, kstajszczak

• Jak przygotować się i postępować w sytuacji powodzi. • Jak postępować po wystąpieniu powodzi.

Powódź 

Wezbranie wody, występuje po przekroczeniu stanu brzegowego lub poziomu szczytu wału przeciwpowodziowego. Zalewa dolinę rzeczną powodując straty gospodarcze, zagrożenia zdrowia
i życia ludzi oraz zwierząt, straty materialne.

 

 

Jak przygotować się i postępować w sytuacji  powodzi.
 • ubezpiecz siebie, rodzinę oraz swój majątek;
 • przenieś i zabezpiecz przechowywane substancje, zawierające środki chemiczne;
 • zabezpiecz swój dobytek oraz przenieś na górne kondygnacje budynku rzeczy wartościowe;
 • zorganizuj u krewnych punkt kontaktowy, przenieś  dzieci
  i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;
 • naucz domowników jak odciąć prąd, wodę i gaz w budynku;
 • zorganizuj sobie bezpieczne miejsce na przechowywanie suchych zapasów;
 • przygotuj worki z piaskiem;
 • zabezpiecz dokumenty osobiste;
 • przygotuj dzieci, naucz ich jak wezwać pomoc;
 • pamiętaj, aby pomóc osobom starszym oraz niepełnosprawnym, pamiętaj również o swoich zwierzętach.
Prawidłowe postępowanie, w przypadku wystąpienia powodzi

W domu:

 • zachowaj spokój;
 • zabezpiecz okna, drzwi i inne otwory, pojazdy mechaniczne odprowadzić w bezpieczne miejsce;
 • słuchaj oficjalnych komunikatów i stosuj się do ich poleceń;
 • jeżeli władze ogłoszą ewakuację, bądź do niej przygotowany;
 • odłącz urządzenia elektryczne;
 • nie pij wody gruntowej, ze studni;
 • przenieś się na wyższe kondygnacje;

Na zewnątrz:

 •  oddal się od miejsca zagrożenia, udaj się na najwyższe miejsce w terenie i pozostań tam;
 • unikaj terenów zalanych wodą, fala o głębokości kilkunastu centymetrów może stanowić zagrożenie nawet dla dorosłego człowieka;
 • jeżeli musisz przejść przez zalany obszar użyj tyczki/kija
  do badania gruntu przed sobą.
Zachowanie po wystąpieniu powodzi.
 • wróć do domu dopiero po komunikacie wydanym przez władze lokalne;
 • usuń resztki błota i wody z twojego domu;
 • sprawdź, czy fundamenty twojego domu nie mają pęknięć lub czy nie ma innych widocznych uszkodzeń budynku;
 • stwórz dokumentację fotograficzną uszkodzeń;
 • stopniowo odpompuj wodę z piwnicy. Sprawdzaj, czy po odpompowaniu części wody nie zaobserwujesz jej dalszego napływa; sprawdzaj, czy nie powstają pęknięcia, budynek nie osiada, a ściany nie są oddalone od pionu;
 • by uniknąć rozwoju grzybów i pleśni, ściany i sufity odkaź za pomocą mleka wapiennego;
 • w miarę możliwości osusz, wywietrz i odmaluj budynek;
 • wodę pitną gotuj przed spożyciem;
 • wyrzuć zalaną żywność;
 • szczególnie dbaj o higienę.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

http://www.imgw.pl/

http://www.powodz.gov.pl/www/

http://mapy.isok.gov.pl/imap/