Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Smog

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 24 Maja, 2017 - 11:18, kstajszczak

• Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekroczenie norm jakości powietrza. • Środki ostrożności • Zalecenia oraz zakazy.

Smog

 

Zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych.

 

 

Smog składa się m.in.
z dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3), dwutlenek azotu (NO2), pyłów (PM10 i PM2,5) oraz benzenu.

 

Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekroczenie norm jakości powietrza.
 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby starsze i w podeszłym wieku;
 • osoby z zaburzeniem funkcjonowania układu oddechowego oraz układu krwionośnego;
 • osoby palące papierosy;
 • osoby pracujące na świeżym powietrzu.
Środki ostrożności.

Należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu. 

Zalecenia.
 • unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni;
 • unikanie wietrzenia pomieszczeń;
 • ograniczenie aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni;
 • korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
 • ograniczenie palenia w kominkach;
 • ograniczenie używania spalinowego sprzętu np. ogrodniczego.
Zakazy.
 • palenia odpadami biogennymi (liście, gałęzie, trawy);
 • zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=skala-jakosci-powietrza

http://sojp.wios.warszawa.pl/?par=2

http://sojp.wios.warszawa.pl/krotkoterminowa-prognoza

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/zarzadzanie-kryzysowe/monitoring-srodowiska/informacja-na-temat-jak

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000497