Wyniki wyszukiwania w serwisie Bezpieczeństwo

 • Artykuł

  W dniach 10, 11 i 17 października br. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Warszawa – Targówek przeprowadzili pogadanki w ramach kampanii „Policjant? Wnuczek? A może oszust?!” oraz „Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny”. Spotkania z seniorami odbyły się w Domach Dziennego Seniora oraz w klubie osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.

 • Artykuł

  17 października 2022 r. pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer, wspólnie z funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, w filii Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. V Poprzecznej spotkali się z Seniorami, aby porozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

 • Artykuł

  Warszawa zidentyfikowała na swoim terenie ponad 2100 budynków, które mogą służyć jako miejsca ukrycia dla ludności w przypadku zagrożenia. Wciąż brakuje jednak przepisów, które pozwalałyby na ich wykorzystanie, wyposażenie i podanie ich lokalizacji do publicznej wiadomości, mimo iż rząd zapowiedział je wiele miesięcy temu.

 • Artykuł

  W dniu 17 października br. w Szkole Podstawowej nr 402 na Gocławiu odbyło się spotkanie z uczniami jednej z pierwszych klas, którego tematem było przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 • Artykuł

  Zdawałoby się, że praca operatora numerów alarmowych polega głównie na przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących ratowania życia i zdrowia. Niestety, oprócz telefonów alarmowych, pomyłek, głuchych telefonów i żartów, operatorzy wielokrotnie odbierają zgłoszenia od agresywnych rozmówców. Zdarza się, że w czasie takich rozmów operator słyszy na swój temat wiele niecenzuralnych słów. Groźby też nie należą do rzadkości.

 • Artykuł

  W ramach „Dni Seniora na Żoliborzu 2022” w dniu 13 października br. w Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wyspiańskiego 6/8 odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielami: Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz, Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodka Pomocy Społecznej i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 • Artykuł

  13 października br. Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zorganizowali spotkanie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24 na Woli. W spotkaniu wzięła udział delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola.

 • Artykuł

  12 października br. w Miejscu Aktywności Lokalnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy, przy ul. Rejonowej 6/8 odbyło się spotkanie z seniorami - mieszkańcami dzielnicy - poświęcone metodom wyłudzeń pieniędzy od seniorów.

 • Artykuł

  11 października 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 109 przy ulicy Przygodnej, przedstawiciel wawerskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z funkcjonariuszkami z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy spotkali się z uczniami, aby porozmawiać o bezpieczeństwie.

 • Artykuł

  Pracownik delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Mokotów wraz z przedstawicielami KRP - Warszawa II, II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów przeprowadzili spotkanie z mieszkańcami poświęcone bezpieczeństwu na terenie Mokotowa.