Wyniki wyszukiwania w serwisie Bezpieczeństwo

 • Artykuł

  W nawiązaniu do apelu wojewody mazowieckiego Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przypomina właścicielom lub zarządcom nieruchomości o regularnym oczyszczaniu dachów z zalegającego śniegu oraz usuwaniu sopli, które zagrażają przechodniom.

 • Artykuł

  W związku z trwającymi oraz zapowiadanymi na najbliższe dni intensywnymi opadami śniegu oraz niskimi temperaturami przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 j.t. z późn. zm.) obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów budowlanych należy do administratorów i właścicieli tych obiektów.

 • Artykuł

  Informujemy iż decyzją Komisji Europejskiej z dnia 30 września 2010 roku bezcłowo mogą być przywożone towary w celu wprowadzenia do swobodnego obrotu:

 • Artykuł

  Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 • Artykuł

  W nawiązaniu do apelu wojewody mazowieckiego Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przypomina, że w okresie jesienno-zimowym co roku nasilają się przypadki zatrucia tlenkiem węgla (czadem).

 • Artykuł

  Poszkodowani i rodziny ofiar katastrof czy wypadków wymagają nie tylko sprawnie przeprowadzonej akcji ratowniczej, ale także pomocy w poradzeniu sobie ze stresem lub traumą. Takiej pomocy mogą udzielić specjalnie przeszkoleni psychologowie.

 • Artykuł

  Warszawa pod względem zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń powinna być jednością. Aby współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa była skuteczniejsza w stołecznym ratuszu podpisano trójporozumienie pomiędzy Miastem st. Warszawa, Portem Lotniczym im. F. Chopina oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

 • Artykuł

  Działania przeciwpowodziowe realizowane w Mieście Stołecznym Warszawie w związku z przejściem fal wezbraniowych (maj/czerwiec 2010 r.)

 • Artykuł

  Pokazy możliwości sprawnościowych i technicznych służb bezpieczeństwa, turniej o Puchar Lata, miasteczko sportowe oraz wieczorny koncert „Rockowy Finał Lata”, w którym wystąpią zespoły: IRA, Rock Loves Chopin 2 oraz Chemia. Tak będzie wyglądał tegoroczny finał akcji „Lato w mieście”. W piątek, 20 sierpnia, zapraszamy wszystkich warszawiaków na moc atrakcji przygotowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Start na Agrykoli o godz. 11.

 • Artykuł

  Quidem neo interdico melior pagus vulpes. Meus jugis ut iriure valde consectetuer abigo at bene. Quidem neo interdico melior pagus vulpes. Meus jugis ut iriure valde consectetuer abigo at bene.

 • Artykuł

  Quidem neo interdico melior pagus vulpes. Meus jugis ut iriure valde consectetuer abigo at bene. Quidem neo interdico melior pagus vulpes. Meus jugis ut iriure valde consectetuer abigo at bene.

 • Artykuł

  Telefony alarmowe

 • Artykuł

  W adaptowanym na potrzeby miasta budynku przyszłego Centrum Bezpieczeństwa m. st. Warszawy przy ul. Młynarskiej, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, w obecności ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera, podpisali porozumienia o powstaniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 • Artykuł

  Z okazji 90-lecia Policji Wodnej w Polsce w Komisariacie Rzecznym odbyło się uroczyste przekazanie stołecznej policji łodzi motorowej kupionej za fundusze Miasta.

 • Artykuł

  W stołecznym ratuszu dzieci z sześciu stołecznych przedszkoli odebrały nagrody za swe prace plastyczne nadesłane na konkurs pn.: „Przedszkolak bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” zorganizowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 • Artykuł

  Przekazane konie, które zwiększyły stan oddziału do 14 zwierząt, oraz sprzęt to już trzecia w tym roku transza wyposażenia stołecznej policji zakupionego przez Miasto.

 • Artykuł

  Quidem neo interdico melior pagus vulpes. Meus jugis ut iriure valde consectetuer abigo at bene. Ideo commoveo quadrum abbas vero macto neo. Probo ille et vulpes sino virtus rusticus brevitas mos damnum. Ad vulputate et vero zelus feugiat. Os olim obruo. Facilisis quadrum proprius gravis velit humo nunc wisi imputo. Antehabeo validus dolore tation facilisi ullamcorper gemino gemino cui. Quidem neo interdico melior pagus vulpes. Meus jugis ut iriure valde consectetuer abigo at bene.

 • Artykuł

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

 • Artykuł

  W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie właściwe przygotowanie do sytuacji trudnych, niebezpiecznych i kryzysowych, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi, przygotowało trzecią już edycję „Poradnika postępowania w sytuacjach zagrożeń”.

 • Artykuł

  Bezpieczeństwo

 • Artykuł

  Warszawa jest miastem, w którym organizowanych jest blisko 800 imprez masowych rocznie. To olbrzymie wyzwanie organizacyjne i logistyczne, szczególnie w sytuacji dużych kilkudziesięciotysięcznych koncertów i meczów piłki nożnej. To, także każdego roku kilkaset zgromadzeń i różnych demonstracji, związanych szczególnie ze stołecznością naszego miasta i lokalizacją najważniejszych obiektów administracji rządowej.

 • Artykuł

  Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (PZK) jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

 • Artykuł

  Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy stanowi Wydział Centrum Zarządzania Kryzysowego Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.

 • Artykuł

  Projekt pn. „Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

 • Artykuł

  Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, którego budowę rozpoczęły władze Miasta w 2009 roku, jest jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.

 • Artykuł

  Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy: 112 999 998 997 986 196 56 987 800 777 770 992 821 51 11 821 52 11 821 53 11 821 54 11 778 28 00, 778 28 22 993 994 0 800 200 300 + 48 608 599 999 Europejski numer alarmowy Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Policja Straż Miejska Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego Infolinia – ostre dyżury szpitalne Pogotowie...

 • Artykuł

  Organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.

 • Artykuł

  Imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny zwane imprezami w pasie drogi mogą mieć charakter imprezy sportowej, parady lub imprezy artystyczno-rozrywkowej.

 • Artykuł

  Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegających o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Co może wskazywać na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym? podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny, sprawiające wrażenie, że znajdują się pod działaniem narkotyków, ubrane nieadekwatnie do pory roku, próbujące zostawiać pakunki w miejscach publicznych); pozostawione bez opieki w miejscach...