Wyniki wyszukiwania w serwisie Bezpieczeństwo

 • Artykuł

  Na terenie m.st. Warszawy w dniach 11-14 września odbędzie się aż siedemnaście manifestacji zorganizowanych przez związki zawodowe i osoby prywatne. Należy liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

 • Artykuł

  W dniach 11 - 14 września br., na terenie m.st. Warszawy odbędzie się siedemnaście marszowych i stacjonarnych zgromadzeń publicznych zwołanych przez KK NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, NSZZ Rolników Indywidualnych, Kluby Gazety Polskiej oraz osoby prywatne.

 • Artykuł

  W ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Stołecznej Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy , na którym omówiono system patrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa na terenach zieleni w stolicy ze szczególnym uwzględnieniem Lasu Kabackiego.

 • Artykuł

  W dniu 5 września 2013 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w dzielnicy Praga-Południe we współpracy z Komendą Rejonową Policji Warszawa VII oraz Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 185 przeprowadziła akcję profilaktyczną pn. „Jabłko lub cytryna”.

 • Artykuł

  W dniu 5 września 2013 r. w Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45 gościła delegacja z Rosji, z Obwodu Samarskiego, której przedstawiciele w ramach przygotowań do Mundialu 2018 chcieli zapoznać się z doświadczeniami Warszawy w organizacji Euro 2012.