Wyniki wyszukiwania w serwisie Bezpieczeństwo

 • Artykuł

  W dniu 7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 odbyło się drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m. st. Warszawy, powołanej zarządzeniem nr 844/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

 • Artykuł

  Każdego roku dochodzi do około 2 tys. zdarzeń związanych z likwidacją skutków pożarów wywołanych wypalaniem traw i nieużytków.

 • Artykuł

  W dniu 6 kwietnia w Klubie Osiedlowym „Kabaty” odbyło się spotkanie informacyjne dla seniorów.

 • Artykuł

  W dniu 6 kwietnia br. w Przedszkolu Publicznym "Mały Kopernik" przy ul. Batuty w dzielnicy Mokotów gościli specjalista ds. profilaktyki społecznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa II - sierż.szt. Marta Bejer oraz przedstawiciel Delegatury BBiZK dla dzielnicy Mokotów.

 • Artykuł

  W dniu 6 kwietnia w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, odbyła się a debata o bezpieczeństwie seniorów. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wspólnie z Komendą Rejonową Policji Warszawa VII oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała spotkanie, aby poruszyć problematykę bezpieczeństwa osób starszych, w szczególności oszustw tzw. metodą na "policjanta”.

 • Artykuł

  W dniu 6 kwietnia 2016 roku w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w Przedszkolu numer 109 „LUDECZKOWO” mieszczącym się w Warszawie przy Placu Henkla 2 odbyło się spotkanie z udziałem przedstawiciela Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz pracowników Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.

 • Artykuł

  W dniu 5 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie czterech grup dzieci (łącznie około 100 osób) z przedszkola numer 197 „Do-Re-Mi” mieszczącego się przy ulicy Ks. J. Popiełuszki 3A, z przedstawicielem Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz pracownikiem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.

 • Artykuł

  W dniu 1 kwietnia 2016 roku na terenie LO nr 27 oraz Gimnazjum „Szkoła Rodzinna” przy ul. Kruszyny 14a odbyło się spotkanie związane z filmem edukacyjnym dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z cyklu „Nie warto ryzykować” pt. „Dopalacze. Narkotyki”.

 • Artykuł

  Dzieci z Przedszkola nr 66 przy ulicy Grójeckiej 22 marca uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez Komendę Rejonową Warszawa III i Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego w Dzielnicy Ochota. Była to doskonała okazja, aby poprzez zabawę przypomnieć maluchom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, na podwórku oraz na ulicy.

 • Artykuł

  Po tragicznych zamachach terrorystycznych, jakie miały miejsce 22 marca, w stolicy Belgii, na polecenie Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz zwołano posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono stan bezpieczeństwa w stolicy oraz koordynację zadań pomiędzy służbami.

 • Artykuł

  W dniach 21-22 marca br. w Niepublicznym Przedszkolu „Plastuś” przy ulicy Mehoffera 57 oraz w Angielsko-polskojęzycznym Przedszkolu Niepublicznym „Oliver” przy ul Chudoby 4, odbyły się spotkania z dziećmi na temat bezpieczeństwa.

 • Artykuł

  W dniu 14 marca br. odbyło się spotkanie dwóch grup dzieci z przedszkola nr 346 „Pod Kasztanem” , mieszczącego się przy ul. Klaudyny 8 z przedstawicielem Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz przedstawicielami Delegatury BBiZK w Dzielnicy Bielany.

 • Artykuł

  W dniu 14 marca br. przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Praga-Południe wspólnie z policjantkami z KRP Warszawa VII oraz Wydziałem Prewencji Komendy Stołecznej Policji odwiedzili Przedszkole Nr 296 na Pradze – Bajkowy Parasol.

 • Artykuł

  W dniu 7 marca 2016 roku w bemowskim Domu Kultury Art.Bem przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie Straż Miejska m.st. Warszawy oraz przedstawiciele delegatur Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo i w Dzielnicy Woli uczestniczyli w interaktywnym teatrzyku edukacyjnym pt. „Florka w sieci".

 • Artykuł

  W ramach działalności edukacyjno-profilaktycznej i współpracy pomiędzy Policją, Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz oświatą w dniu 7 marca przeprowadzone zostały pogadanki z uczniami klas III i V w Szkole Podstawowej Nr 72. Uczniowie poza przekazaną im wiedzą na temat bezpieczeństwa otrzymali książeczki „Z borsukiem bezpieczniej” oraz odblaski.

 • Artykuł

  Dnia 7 marca 2016 roku odbyło się spotkanie w przedszkolu „Żółta Kaczuszka”, mieszczącym się przy ul. Diamentowej 12A na Osiedlu Stara Miłosna.

 • Artykuł

  W dniu 4 marca 2016 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola zorganizowała szkolenie dla osób starszych w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 na Młynowie w ramach programu „Warszawa przyjazna seniorom”.

 • Artykuł

  W dniu 28 lutego br. z inicjatywy delegatury BBiZK w Ursusie za zgodą księdza proboszcza, w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, doszło do odczytania apelu Komendanta Stołecznego Policji w sprawie przestępstw na szkodę osób starszych.

 • Artykuł

  Na Ochocie przeprowadzono kolejne spotkanie z seniorami w ramach kontynuacji akcji edukacyjnej pn. „Babciu bądź ostrożna…”.

 • Artykuł

  W dniu 16 lutego 2016 r. w Zespole Szkół przy ul. Otwockiej 3 odbyło się spotkanie z mieszkańcami w ramach programu Bezpieczne osiedle.

 • Artykuł

  W dniu 16 lutego 2016 roku z inicjatywy wilanowskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, w Zespole Szkół Numer 79, przy ulicy Wiertniczej 26, odbyło się trzecie z cyklu spotkań młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Naczelnikiem Wydziału d/w z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji – podinspektorem Mariuszem Lenczewskim.

 • Artykuł

  8 lutego w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy odbyło się spotkanie robocze dotyczące zanieczyszczenia gleby substancjami chemicznymi na działce usytuowanej przy ul. Obozowej 20 przeznaczonej pod inwestycję budowlaną.

 • Artykuł

  11 lutego (11.2) po raz kolejny obchodzony będzie Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.

 • Artykuł

  W dniu 1 lutego br. w Przedszkolu nr 116 przy ul. Okopowej 31 na Woli dzieci spotkały się z przedstawicielem warszawskiej Straży Miejskiej i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola.

 • Artykuł

  Od 1 lutego do 27 kwietnia 2016 r. w m.st. Warszawie odbędzie się kwalifikacja wojskowa, przeprowadzana na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Artykuł

  Film „Dopalacze. Narkotyki”, którego premiera odbyła się w kinie Muranów, powstał dzięki współpracy m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej Policji. Zostanie on przekazany do warszawskich szkół i stanie się kanwą lekcji wychowawczych nt. uzależnień.

 • Artykuł

  W dniu 28 stycznia 2016 r. na terenie Komisariatu Rzecznego Policji przy Wybrzeżu Helskim odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół praskich. Wiodącym tematem zajęć było bezpieczeństwo podczas przebywania w rejonie cieków i zbiorników wodnych w okresie zimowym, w szczególności zachowanie bezpieczeństwa w trakcie zabaw i zajęć rekreacyjnych prowadzonych w obrębie zamarzniętego lustra wody oraz postępowanie w przypadku zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu na kruchym lodzie.

 • Artykuł

  W czwartek, 28 stycznia, o godz. 10.00, (Komisariat Rzeczny Policji ul. Wybrzeże Szczecińskie 6) zapraszamy przedstawicieli mediów na pokaz ratownictwa na lodzie. Wezmą w nim udział policjanci z KSP oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  „Zima w mieście” to program, dzięki któremu od 12 lat najmłodsi warszawiacy, spędzający ferie zimowe w stolicy mogą bezpłatnie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. W tym także na dzieci czekają liczne atrakcje m.in. kulturalne, edukacyjne, artystyczne, rekreacyjne i sportowe.

 • Artykuł

  Kolejny raz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisariat Rzeczny Policji zorganizowali zajęcia dla dzieci z zkresu bezpiecznego przebywania nad zbiornikami wodnymi w okresie zimowym.

 • Artykuł

  Rada Miasta zdecydowała o przeznaczeniu z budżetu stolicy 5,2 mln zł na opłacenie służb ponadnormatywnych i nagród dla funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.

 • Artykuł

  W dniu 12 stycznia 2016 roku przy ulicy Kolegiackiej 3 w Warszawie, odbyło się spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, z przedstawicielami Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów oraz Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

 • Artykuł

  Pierwsze silne mrozy, które powodują zamarzanie licznych zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Warszawy, stwarzają ogromne zagrożenie dla osób, które lekceważą bezpieczeństwo. Przestrzeganie zasady, nigdy nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne, pozwoli ustrzec się przed najgorszym.

 • Artykuł

  W dniu 22 grudnia br. o godzinie 11.00 w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28 na Woli przedszkolaki spotkały się z przedstawicielami Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola i warszawskiej Straży Miejskiej.

 • Artykuł

  Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wręczyła 139 funkcjonariuszom Komendy Stołecznej Policji nagrody pieniężne za wyjątkowe wyniki w służbie.

 • Artykuł

  W piątek, 18 grudnia, o godz. 11.00, zapraszamy przedstawicieli mediów (Pałac Ślubów przy pl. Zamkowym 6, II piętro) na uroczystość wręczenia nagród ufundowanych przez m.st. Warszawę dla wyróżniających się w służbie stołecznych policjantów.

 • Artykuł

  W dniu 9 grudnia 2015 roku w siedzibie Klubu Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 miało miejsce spotkanie poświecone problematyce zagrożenia oszustwami i wyłudzeniami dokonywanymi przy wykorzystaniu metod opartych na podszywaniu się sprawców pod osoby bliskie lub wykonujące zawody o statusie funkcjonariusza publicznego albo związane z oferowaniem i świadczeniem usług w oparciu o abonament.

 • Artykuł

  „Nie dajcie się oszukać” – pod takim hasłem Kierownik Delegatury BBiZK oraz kom. Joanna Węgrzyniak zajmująca się prewencją kryminalną w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII spotkali się z uczestnikami kursu komputerowego w dniu 8 grudnia w bibliotece przy ulicy Majdańskiej. W dniu 9 grudnia adekwatne spotkanie odbyło się także w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, przy ulicy Walecznych 59.

 • Artykuł

  W dniu 3 grudnia br. o godzinie 10.30 w wolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło” przy ul. Brożka 4 odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie podsumowujące efekty pracy grupy osiedlowej „Koło” w ramach programu „Bezpieczne osiedle” w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego za lata 2010 - 2015.

 • Artykuł

  Na przełomie listopada i grudnia dzieci w najstarszych grupach wiekowych w przedszkolach publicznych na terenie dzielnicy Wawer miały niecodziennych gości.

 • Artykuł

  W dniu 2 grudnia 2015 roku w Domu Pielgrzyma „AMICUS” przy ul. Hozjusza 2 odbyło się spotkanie ze słuchaczami Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku na temat bezpieczeństwa w Dzielnicy Żoliborz.

 • Artykuł

  Z inicjatywy Kierownika Delegatury BBiZK dnia 30 listopada 2015 r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyło się spotkanie organizacyjne poprzedzające cykl spotkań z młodzieżą szkolną poświęconych problematyce cyberprzestępczości.

 • Artykuł

  W dniu 30 listopada br. o godz. 15.00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów przy al. gen. A. Chruściela 28 w ramach realizacji programu „Bezpieczne osiedle” odbyło się spotkanie ze słuchaczami Rembertowskiej Akademii Seniora.

 • Artykuł

  Razem z Borsukiem – maskotką Komendy Stołecznej Policji dzieci z ochockiego przedszkola nr 102, poprzez zabawę, uczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa. To kolejna placówka na Ochocie, w której Delegatura BBiZK, we współpracy z KRP III, przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla ochockich maluchów.

 • Artykuł

  W dniu 24 listopada 2015 r. miało miejsce spotkanie z seniorami z Klubu Seniora Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” – w ramach programu „Bezpieczne osiedle” realizowanego przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga Północ.

 • Artykuł

  W dniu 24 listopada 2015 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a, odbyła się „Ochocka Debata o Bezpieczeństwie Seniorów” w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle”, zorganizowana we współpracy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ochota oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

 • Artykuł

  W dniu 19 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku działającym przy Centrum Kultury Wilanów.

 • Artykuł

  W dniach 17 i 18 listopada 2015 r., z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Białołęka, odbyły się spotkania z kołami emerytów Nr 8 i Nr 4 w klubie osiedlowym ARKONA przy ul. Nagodziców 3.

 • Artykuł

  Prezydent Warszawy oraz dowódcy służb, w tym wojska, byli w nocy z 18 na 19 listopada obserwatorami ćwiczeń Patrol – 15, podczas których pozorowano zdarzenie chemiczne – zamach terrorystyczny z użyciem substancji toksycznej w wagonach kolejki i na peronie stacji metra Stadion Narodowy.

 • Artykuł

  w dniu 16 listopada br. o godz. 11:00 przy ul. Paca 42 na Pradze-Południe odbyła się otwarta debata dotycząca bezpieczeństwa seniorów. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Praga Południe, Komendę Rejonową Policji Warszawa VII, VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy, przy współpracy Burmistrza Dzielnicy i dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej.