Wyniki wyszukiwania w serwisie Bezpieczeństwo

 • Artykuł

  Kolejna warszawska inicjatywa uświadamiająca potrzebę niesienia pierwszej pomocy – powstaje mapa AED czyli najbliżej zlokalizowanych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa wraz ze Strażą Miejską pozyskują dane o dostępności urządzeń AED na terenie Warszawy. Także inne miejskie spółki przeprowadzają akcje, które uświadamiają potrzebę i sposób korzystania z defibrylatorów.

 • Artykuł

  Służby ratownicze od zawsze wzbudzają w dzieciach ciekawość i zachwyt w szczególności zawód strażaka, który od zawsze kojarzy się z ogromnym bohaterstwem. Aby pokazać jak wygląda przykładowy dzień funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej z inicjatywy Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Targówek grupa dzieci odwiedziła Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 15 przy ul. Młodzieńczej 5/7.

 • Artykuł

  W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 odbyło się spotkanie z dziećmi biorącymi udział w akcji „Lato w mieście”.

 • Artykuł

  Czas odpoczynku od nauki nie zwalnia z obowiązku rozważnego myślenia oraz zasad bezpiecznego zachowywania się nie tylko na drodze, ale także na wodzie. W wakacje bardzo dużo osób spędza swój wolny czas nad różnymi zbiornikami wodnymi w kraju lub zagranicą.

 • Artykuł

  W kinie „Wisła” odbyło się kolejne edukacyjne spotkanie z dziećmi żoliborskich szkół podstawowych.