Wyniki wyszukiwania w serwisie Bezpieczeństwo

 • Artykuł

  Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu daje podstawę do harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu wielokierunkowych przedsięwzięć, często z różnymi instytucjami. Ważne jest, by pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo.

 • Artykuł

  Imprezy masowe mogą mieć charakter imprezy artystyczno-rozrywkowej lub imprezy sportowej.

 • Artykuł

  Jak przygotować się na wypadek awarii w systemie elektroenergetycznym (blackoutu)?

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. W skład Zespołu wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawicieli służb i straży. W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Zadania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy: Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń...

 • Artykuł

  Rekompensata utraconego wynagrodzenia lub dochodu w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności...