Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Zespół Zarządzania Kryzysowego

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 9 Stycznia, 2017 - 07:46, admin

Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Struktura Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy fot. Struktura Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wykonuje zadania zarządzania kryzysowego  przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. 

 W skład Zespołu wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawicieli służb i straży.

W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Zadania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy:

1)   ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2)   przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy;

3)   przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4)   opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz realizowanie wynikających z niego zadań,

5)   realizacja decyzji podjętych przez Szefa Zespołu.