Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 7 Października, 2013 - 12:42,

Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy stanowi Wydział Centrum Zarządzania Kryzysowego BBiZK.

SŁUŻBA DYŻURNA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY
pełni całodobowe dyżury pod numerem telefonu:

22 196 56
 

Zadania CZK określa art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013., poz. 1166).

Zgodnie z przywołaną podstawą prawną do zadań CZK należy:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez CZK;.
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.