Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

System alarmowania i ostrzegania

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 9 Września, 2014 - 15:35, admin

Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, którego budowę rozpoczęły władze Miasta w 2009 roku, jest jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.

Punkt alarmowania w obiekcie przy ul. Marszałkowskiej 77/79 fot. Punkt alarmowania w obiekcie przy ul. Marszałkowskiej 77/79

Zainstalowany system to zespół urządzeń służących do alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach. Składa się z central sterujących oraz punktów alarmowych wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe, które zainstalowano w wytypowanych miejscach naszego miasta. Syreny instalowane są na słupach oświetleniowych, tramwajowych i istniejących budynkach Urzędu Miasta, w większości szkół oraz innych obiektach użyteczności publicznej. W rejonach gdzie występuje wysokie zagrożenie powodzią, zagrożenie od zakładów i instytucji wykorzystujących substancje niebezpieczne, czy też w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób, istnieje dodatkowo możliwość emitowania komunikatów głosowych zdefiniowanych wcześniej w systemie lub emitowanych na żywo.

Obecnie miejski system alarmowania i ostrzegania ludności  składa się z 140 punktów alarmowania o mocy akustycznej 1200W umiejscowionych na budynkach oraz 33 punkty o mocy 300 i 600W zlokalizowanych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych. Punkty alarmowe o wyższej mocy zawierają syreny elektroniczne (zespół głośników), mocowane na dachach budynków, na maszcie o wysokości 2 metrów oraz urządzenie sterujące montowane wewnątrz budynku. Są one połączone z  centralą sterującą za pomocą sieci IP. Natomiast punkty alarmowe mniejszej mocy zainstalowane na słupach oświetleniowych i trakcyjnych, są sterowane sygnałami radiowymi.

Budowa systemu została rozpoczęta w 2009 roku. W latach 2009-2012 zainstalowano 54 punkty alarmowania ze środków pochodzących z budżetu miasta. W latach 2017 -2018 przeprowadzona została rozbudowa systemu, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach projektu zostało wybudowanych 119 szt. punktów alarmowania, w tym 110 szt. PA o mocy 1200 W na budynkach oraz 9 szt. PA o mocy 600 W na słupach oświetleniowych. Dodatkowo, system został wyposażony w 8 punktów pomiarowych poziomu wody zlokalizowanych w dzielnicach Wawer, Wesoła, Białołęka, Wilanów i Mokotów oraz w 4 lokalne zintegrowane czujniki pogody.

Podstawową funkcją systemu alarmowania i ostrzegania ludności jest nadawanie akustycznych sygnałów alarmowych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców. Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu sygnał ciągły nadawany w czasie trzech minut. Istnieje również możliwość nadawania komunikatów głosowych. W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24 godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu (radio, telewizja, strony internetowe).

Z uwagi na ograniczoną skuteczność sygnałów dźwiękowych, system syren alarmowych jest uzupełniony poprzez inne alternatywne sposoby komunikacji z mieszkańcami. W tym celu wykorzystywany jest Regionalny System Ostrzegania – RSO https://komunikaty.tvp.pl/ oraz Warszawski System Powiadomień  https://powiadomienia.um.warszawa.pl/start. Komunikaty i ostrzeżenia są przesyłane poprzez aplikacje dostępne bezpłatnie na telefony komórkowe i poprzez SMS-y. W przypadku poważnych zagrożeń dla mieszkańców komunikaty o zagrożeniach będą również publikowane w mediach oraz lokalnie z użyciem przenośnych środków powiadamiania (radiowozy, megafony).

Wszystkie punkty alarmowania są  w pełni zarządzane i kontrolowane z centrali systemowej zlokalizowanej w Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45. Za obsługę systemu odpowiada Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. W razie potrzeby pilnej interwencji dotyczącej działania systemu, można kontaktować się przez całą dobę ze Służbą Dyżurną Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 19656 lub 22 443 01 12.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2018.1401 j.t.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002 nr 96 poz. 850),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96).

.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu..
  (plik: rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_7_stycznia_2013_r.w_sprawie_systemow_wykrywania_skazen_i_powiadamiania_o_ich_wystapieniuoraz_wlasciwosci_organow_w_tych_sprawach.pdf, rozmiar pliku: 369.81 KB)
  Download
 2. 2.
  Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze
  (plik: alarmy_aktualne_2013_rok_zal_do_rozporzadzenia.pdf, rozmiar pliku: 151.67 KB)
  Download
 3. 3.
  Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze - wersja graficzna
  (plik: zal._nr_10_do_instrukcji_stalego_dyzuru.pdf, rozmiar pliku: 335.42 KB)
  Download