Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 10 Kwietnia, 2019 - 14:27, m.kowalska

Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym (SZPP) powołany został przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 14 października 2011 r. zarządzeniem nr 1630/2011.

Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym fot. Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym

Stanowi on uzupełnienie struktur zarządzania kryzysowego, w tym w szczególności pełni funkcję podmiotu wspierającego działania podejmowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w zakresie pomocy osobom poszkodowanym, ich rodzinom/bliskim oraz świadkom zdarzeń kryzysowych.

Członkami Zespołu są pracownicy Urzędu m.st. Warszawy. Zespół liczy obecnie 25 osób.

Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym uczestniczył w udzielaniu pomocy poszkodowanym, w wyniku:

- pożaru kamienicy przy ul. Inżynierskiej w Warszawie, w dniu 30 stycznia 2013 r.,

- ewakuacji mieszkańców bloku przy ul. Polskich Skrzydeł, w dniu 10 października 2013 r.,

- ewakuacji mieszkańców kamienicy przy ul. Noakowskiego 26, w dniu 26 stycznia 2015 r. przeprowadzonej po wystąpieniu eksplozji gazu w jednym z mieszkań w kamienicy,

- ewakuacji mieszkańców budynku przy ul. Fasolowej 36, w dniu 26 lipca 2016 r. przeprowadzonej po wystąpieniu pożaru w jednym z mieszkań budynku,

- wystąpienia pożaru w jednym z mieszkań budynku przy ul. Śliskiej, w dniu 12 sierpnia 2016 r.,

- pożaru w kamienicy przy ul. Siedleckiej 32 i 34, w dniu 7 listopada 2017 r.